Projekt makiety Miesięcznika Finansowego BANK, zrealizowany w ramach współpracy z Polską Grupą Infograficzną. Miesięcznik porusza zasadnicze problemy rynku finansowego w Polsce. Nowa makieta została wdrożona w listopadzie 2020.