Projekt identyfikacji wizualnej dwóch edycji Film the Book – wydarzenia łączącego świat wydawców z branżą filmową. Owocem spotkań są adaptacje filmowe nowowydanych książek. Zakres mojej pracy obejmował: key-art, katalog, plakat z harmonogramem, plansze do prezentacji. Elementy zaprojektowałam w oparciu o istniejący znak.