Projekt layoutu strony internetowej warsztatów scenariuszowych z animowanym intro. Strona miała prostą strukturę, składającą się z kilku analogicznych podstron oraz formularza zgłoszeniowego. Projekt powstał w ramach pracy w Homework.