Projekt broszury programowej do komediowej sztuki teatralnej wystawianej na scenie warszawskiego Och-Teatru. Zakres opracowania zawiera koncepcję layoutu oraz skład broszury wraz z przygotowaniem do druku.