Projekt identyfikacji wizualnej Film the Book, wydarzenia, które od 6 lat łączy wydawców książek z branżą filmową. Owocem spotkań są adaptacje filmowe książek. Oprawę wydarzenia zaprojektowałam w oparciu o istniejący logotyp, dodając do niego ilustracje. I tak każda edycja ma swój key-art i kolorystykę.