Projekty dla Funduszu Wymiany Kulturalnej realizowane na zlecenie Ministerstwa Kultury. Zakres mojej pracy obejmował projekt logotypu programu, kompleksowe opracowanie graficzne serii wydawnictw oraz skład i przygotowanie do druku wszystkich elementów. Projekty powstały w ramach pracy w Homework.