Instytut Pileckiego to instytucja naukowo-badawcza zajmująca się historią XX-wiecznych totalitaryzmów. Instytut upowszechnia wiedzę o ubiegłym stuleciu poprzez gromadzenie i udostępnianie dokumentów, projekty edukacyjne i wydarzenia z pogranicza kultury i historii.

Mój projekt znaku został wyłoniony w konkursie. Na jego podstawie zaprojektowałam kompleksową identyfikację wizualną, której IP używa od 2018 roku. Zadaniem projektowym było stworzenie wizerunku nowoczesnej instytucji, która o trudnej historii chce opowiadać w przystępny sposób.