Opracowanie graficzne książki z materiałami z sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Niepodległości w Warszawie z okazji 230. rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego. Projekt powstał w ramach pracy w Homework.