IMG_0034
IMG_0024s

Esej naukowy prof. Andrzeja Żbikowskiego na temat ludności cywilnej w czasie powstania w getcie warszawskim, opublikowany przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Książka zawiera osobiste wspomnienia i wstrząsające relacje, które powstały po wyjściu z getta.

IMG_0073s
IMG_0135-2
IMG_0108
IMG_0091s
IMG_0185
IMG_0215s
IMG_0158s
IMG_0247s
IMG_0052s
IMG_0012s6
klient Żydowski Instytut Historyczny
projekt graficzny i skład Agnieszka Prus
rok 2023
druk Pozkal
papiery Crush Almond 350g, Alto Naturel 100g
fonty Neco, Poppins