Panteon związanych z Polską innowatorów, kreatorów uniwersalnych idei i wartości społecznych XX wieku, którzy wnieśli nowy wymiar, ideę lub odkrycie do przestrzeni publicznej, nauki, kultury, sztuki. Książka jest efektem czterdziestu lat badań Ośrodka KARTA i pokazuje, jaka pozytywna energia płynie z Polski na świat.