Projekt raportu na temat równouprawnienia kobiet w amerykańskiej polityce wydanego przez Harvard University. Zakres opracowania oprócz projektu layoutu zawierał skład całej publikacji oraz przygotowanie do druku. Projekt powstał w ramach pracy w Homework.