Ostatnie sto lat Polski opowiedziane głosami kobiet. To wspomnienia z różnych epok i środowisk o kobiecej drodze w świecie zaprojektowanym przez mężczyzn. Czytając zebrane w antologii relacje można przekonać się jak silnie mechanizmy patriarchatu zakorzenione są w każdej dziedzinie naszego życia.