Projekt broszury programowej do komediowej sztuki teatralnej wystawianej na scenie warszawskiego Och-Teatru. Zakres mojej pracy oprócz opracowania graficznego broszury obejmował skład wraz z przygotowaniem do druku.