Projekt layoutu strony internetowej o warsztatach scenariuszowych. Strona miała animowane intro i prostą strukturę, składającą się z kilku analogicznych podstron oraz formularza zgłoszeniowego. Projekt powstał w ramach pracy w Homework.